BAYİLİK ŞARTLARI

MADDE 1 :

Bu sözleşmenin amacı BERKON  ile Satış Ortağı arasındaki ilişki, hak ve sorumlulukları düzenlemektir.

MADDE 2 :

BERKON ile Satış Ortağı arasındaki Berkon ‘ un hizmetleri  alımı, satımı eğitiminin verilmesi gibi buna benzer hizmetlerle bağlantılı bütün unsurlar bu sözleşmenin kapsamındadır.

MADDE 3 :

Satış Ortağı firma kendi eğitmen, danışman, pazarlamacı vb. personelini  oluşturarak BERKON satış ve pazarlama ağını genişletme hak ve sorumluluğuna sahiptir. Satış Ortağı oluşturduğu birimlerden  tamamen kendisi sorumludur

MADDE 4 :

BERKON ürünlerinin satış ve kiralama hakkını Satış Ortağı firmaya vermiştir ve BERKON aynı bölgede başka firmaya Satış Ortaklığı verme hakkına sahiptir

MADDE 5 :

Satış Ortağı firma, BERKON ürünlerini  satma yetkisini sadece yetki verilen bölgede kullanma hakkına sahiptir.

MADDE 6 :

Satış Ortağı firma BERKON ' a ait hizmetlerde marka, etiket ve  sözleşmelerde değişiklik yapamaz.

MADDE 7 :

Satış Ortağı firma BERKON ' a ait ürünlerin üretimini ve dağıtımını yapamaz.

MADDE 8 :

9. ve 10. maddelerin ihlali durumunda Satış Ortağı firma hakkında TCK ' nin ilgili madddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.

MADDE 9 :

Satış Ortağı sattığı ürünlerin eğitim ve servisinden sorumludur. Son kullanıcının istek ve şikayetlerinin giderilmesi konusunda ise BERKON ile müşterek sorumludur.

MADDE 10 :

Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında KONYA mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 11 :

BERKON ürünlerde, fiyatlarda vb. meydana gelen  değişiklikleri Satış Ortağına bildirecektir. Bildiri yapıldıktan sonraki sorumluluk tamamen Satış Ortağına aittir.

MADDE 12 :

BERKON pürünlerinin tanıtımı için gerekli doküman ve araçları Satış Ortağına ulaştıracaktır. Satış Ortağı harici bir haracama yapıldığı taktirde ücreti BERKON ' dan talep etme hakkı yoktur.

MADDE 13 :

Satış Ortağı BERKON ' un  belirlediği fiyatlar uymak zorundadır. BERKON adına karar alamaz, işlem yapamaz ve taahhütte bulunamaz.

MADDE 14 :

Satış Ortağı satışını yaptığı ürünlerle ilgili evrakları BERKON ' a  ve son kullanıcıya ulaştırmak zorundadır.

MADDE 15 :

Ürünlerle  ile ilgili materyaller, sözleşme BERKON ' a ulaştıktan ve ödeme yapıldıktan sonra  yetkili Satış Ortağına gönderilecektir. Aksi halde gönderilmeyecektir.

MADDE 16 :

Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşme askıya alınır. BERKON ' un yazılı ihtarına rağmen yine ödeme yapılmamış ise sözleşme fesh edilir

MADDE 17 :

Aylık satış sözleşmelerini ve bu sözleşmelerin listesini BERKON ' a  gönderen Satış Ortağı firma iskonto almaya hak kazanır.

MADDE 18 :

İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların isteği üzerine sözleşme 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Sözleşme şartları aynen geçerli olur

MADDE 19 :

BERKON, Satış Ortağı ' nın sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşme şartlarına uymadığını  tespit edildiği durumda sözleşmeyi askıya alabilir. Yazılı ikaza rağmen devamı durumunda ise sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.

MADDE 20 :

Taraflar tebligat, web ve elektronik posta adreslerinin değişmesi durumunda en geç 3 (üç) gün içerisinde bildirmek zorundadır. Bildirilmediği taktirde sözleşmedeki adres yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Bildiri, haber ve tebligatın ulaşmadığına dair bir iddiada bulunulamaz.

MADDE 21 :

Aşağıdaki Evraklar; Ortaklık Şirketi: İmza Sirküleri, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Teminat Evrakları

MADDE 22 :

İş bu sözleşme  2 sayfa 24 madde, 23. maddede belirtilen evraklar ve ortaklık şartlarından ibarettir ve taraflar tarafından imzalanmıştır. İhtilaf halinde KONYA mahkemeleri yetkilidir

MADDE 1 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Bu sözleşmenin amacı REMARK  ile Satış Ortağı arasındaki ilişki, hak ve sorumlulukları düzenlemektir.
MADDE 2 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
REMARK ile Satış Ortağı arasındaki ReMark ‘ un hizmetleri  alımı, satımı eğitiminin verilmesi gibi buna benzer hizmetlerle bağlantılı bütün unsurlar bu sözleşmenin kapsamındadır.
MADDE 3 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı firma kendi eğitmen, danışman, pazarlamacı vb. personelini  oluşturarak REMARK satış ve pazarlama ağını genişletme hak ve sorumluluğuna sahiptir. Satış Ortağı oluşturduğu birimlerden  tamamen kendisi sorumludur
MADDE 4 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
REMARK ürünlerinin satış ve kiralama hakkını Satış Ortağı firmaya vermiştir ve REMARK aynı bölgede başka firmaya Satış Ortaklığı verme hakkına sahiptir
MADDE 5 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı firma, REMARK ürünlerini  satma yetkisini sadece yetki verilen bölgede kullanma hakkına sahiptir.
MADDE 6 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı firma REMARK ' a ait hizmetlerde marka, etiket ve  sözleşmelerde değişiklik yapamaz.
MADDE 7 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı firma REMARK ' a ait ürünlerin üretimini ve dağıtımını yapamaz.
MADDE 8 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
9. ve 10. maddelerin ihlali durumunda Satış Ortağı firma hakkında TCK ' nin ilgili madddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır.
MADDE 9 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı sattığı ürünlerin eğitim ve servisinden sorumludur. Son kullanıcının istek ve şikayetlerinin giderilmesi konusunda ise REMARK ile müşterek sorumludur.
MADDE 10 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Bu sitenin kullanılması nedeni ile açılacak dava ve başlatılacak icra takiplerinde Türk Hukuku uygulanacak olup çıkan uyuşmazlıkların halli noktasında KONYA mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 11 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
REMARK ürünlerde, fiyatlarda vb. meydana gelen  değişiklikleri Satış Ortağına bildirecektir. Bildiri yapıldıktan sonraki sorumluluk tamamen Satış Ortağına aittir.
MADDE 12 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
REMARK pürünlerinin tanıtımı için gerekli doküman ve araçları Satış Ortağına ulaştıracaktır. Satış Ortağı harici bir haracama yapıldığı taktirde ücreti REMARK ' dan talep etme hakkı yoktur.
MADDE 13 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı REMARK ' un  belirlediği fiyatlar uymak zorundadır. REMARK adına karar alamaz, işlem yapamaz ve taahhütte bulunamaz.
MADDE 14 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Satış Ortağı satışını yaptığı ürünlerle ilgili evrakları REMARK ' a  ve son kullanıcıya ulaştırmak zorundadır.
MADDE 15 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Ürünlerle  ile ilgili materyaller, sözleşme REMARK ' a ulaştıktan ve ödeme yapıldıktan sonra  yetkili Satış Ortağına gönderilecektir. Aksi halde gönderilmeyecektir.
MADDE 16 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşme askıya alınır. REMARK ' un yazılı ihtarına rağmen yine ödeme yapılmamış ise sözleşme fesh edilir
MADDE 17 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Aylık satış sözleşmelerini ve bu sözleşmelerin listesini REMARK ' a  gönderen Satış Ortağı firma iskonto almaya hak kazanır.
MADDE 18 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 1 (bir) yıl geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların isteği üzerine sözleşme 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Sözleşme şartları aynen geçerli olur
MADDE 19 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
REMARK, Satış Ortağı ' nın sorumluluklarını yerine getirmediği ve sözleşme şartlarına uymadığını  tespit edildiği durumda sözleşmeyi askıya alabilir. Yazılı ikaza rağmen devamı durumunda ise sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir.
MADDE 20 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Taraflar tebligat, web ve elektronik posta adreslerinin değişmesi durumunda en geç 3 (üç) gün içerisinde bildirmek zorundadır. Bildirilmediği taktirde sözleşmedeki adres yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Bildiri, haber ve tebligatın ulaşmadığına dair bir iddiada bulunulamaz.
MADDE 21 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
Aşağıdaki Evraklar; Ortaklık Şirketi: İmza Sirküleri, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Teminat Evrakları
MADDE 22 :
Açıklama: http://www.remark.com.tr/images/content_bar.gif
İş bu sözleşme  2 sayfa 24 madde, 23. maddede belirtilen evraklar ve ortaklık şartlarından ibarettir ve taraflar tarafından imzalanmıştır. İhtilaf halinde KONYA mahkemeleri yetkilidir


Ana Sayfa AramaSite Haritası